✪ Chào bạn đã ghé thăm QuangNinhWap.Com! Hãy lưu lại trang và giới thiệu website hay này cho bạn bè nhé! ♥
QuangNinhWap.Com
Wap Mobile Portal

Tin Nhan Doc Dao, Sms Doc Dao

Tin nhắn độc đáo, Sms độc đáo cho điện thoại, các tin nhắn sms độc đáo nhất.
Luu y: Cac tin nhan ben duoi neu' gui cho dien thoai Nokia den trang 1110i,1202,1208,1280...Dam bao nguoi nhân se thay rât bât ngo khi nhân duoc cac tin nhan nay. ^^

Tin nhan doc dao 1 :

       ._
        _.
      -._
        _.
    -._
        _. "
  - -._
              .
    _. "
 .- -._
          ."
        _. "
 .- -._      .
"             ."
        _. "
 .- -._     -.
".             ."
        _. "
 .- -._    -.
".             ."
   "    _. "
 .- -._ - -.
".           !."
   " _. "
 .- -._.- -.
".         u!."
   " ._. " .
 .- -._.- -.
".       ou!."
   " ._. " ._
 .- -._.- -.
".    you!."
   " ._. " ._.
 .- -._.- -.
".    e.you!
   " ._. " ._.
 .- -._.- -.
".  ve.you!
   " ._. " ._. "
 .- -._.- -.
".  ove.you!   ."
   " ._. " ._. "
 .- -._.- -.       -.
". Love.you!   ."
   " ._. " ._. "
 .- -._.- -.   - -.
".I.love.you!."
  " ._. " ._. "
 .- -._.- -._.- -.
".I.love.You!."
   " ._. " ._. "_!

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69114 gửi ????
Tải ngay

Tin nhan doc dao 2 :
 *-.
 |--}--->
 *-'
 *- ,
 |---}->
 *- '
 *-.
 |   }   >>>----->
 *-'
 *-.
 |   }       >>>----->
*-'
           .-=-._
-->     ".
              '+._
           .-=-._.-=-.
---->   ".            .'
              '+._.+'
           .-=-._.-=-.
       >>>----      .'>
              '+._.+'
   .:! !:._.:! !:._.:! !:.
  ":::  I LOVE U :::"
      "-!_!-""-!_!- "
      /).../)/).../)
      ( -_-) ( -.- )
     (..)(..) (..)(..)

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69118 gửi ????
Tải ngay

Tin nhan doc dao 3 :
 ("._.)             (._.\\
,/"""\,           ,/"""\,
 "|""|"           "|''"|"
  S2   ("-}(_  _\\  *
          /""¤""\  S2
         "|_| "||"'
        ("-}{-\\ *
      * /""S2""\    
       |_|   "||""' *

1nam sau. . . .
  " * -._S2_.- * "
  " ("._.)(._.*\\ "
         " .,. "
2nam sau.  .  .
       ("._.)(._.*
(*._.)/""S2""  (._.")
/""*   _    "  "" /"
   -@ΣpPÑ *
       *  fΣmi y  
. .S2. . .S2. .

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69122 gửi ????
Tải ngay

Tin nhan doc dao 4 :
   .:!iii!:.,      ,.:!iii!:.
   *.  ¤ /     / Ve .*
       " - .\   \,. - "
    .:!iii!:.,    ,.:!iii!:.
    *.  ¤ /   / Ve .*
        " - .  ,  . - "
     .:!iii!:., ,.:!iii!:.
     *.  ¤ / / Ve .*
         " - . , . - "
      .:!iii!:.,.:!iii!:.
      *.    L¤Ve  .*
          " - .,. - "
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"  ._.  "
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69126 gửi ????
Tải ngay

Tin nhan doc dao 5 :
.*""+._.+""*.  Thay
*.      I      .*   j'
    "+._.+"      chua.
Co'    .*""+._.+""*.
tin     *.     S2   .*
  k?       "+._.+"
'    .*""+._.+""*.hay
    *.     U     .*tin
         "+._.+"nhe
'K lua' dau.
A'n tjep'  nao=>


("._.)...S2...?(._.")

10%            20%                       30%


40%

            50%

                       60%            70%80%

            90%


         99.99%


          100%


chuan?bi nez!


              3


              2


              1
            m0?=>
"-._    :..: = :..:    _.-"
          I L0VE Y0U
_.-"("._.)><(._.")"-._
.*"Chuk Ngu Ngon"*.

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69128 gửi ????
Tải ngay

Tin nhan doc dao 6 :
    /)_/)
   (   -.-)
£(___*_)   |-|-|-|-|-|
    /)_/)             ('\
   (ö_ö)    "H¡"  (-_
£(___*_)     |-|-|-|-|
    /)_/)       ('\_('\
   (   ._.)      (-_- )
 (___*_)      (______)..
    /)_/)     (' _('
   ( ._.)    (-_-   )
 (___*_)    (______)..
    /)_/)    (' _('
   (   ._.)   (-_- )
 (___*_)   (______)..
Maj oj
Anh.hun.phat.na'

Uh...
1.phat.thu@.na'

      /)_/)(' _('
    ( Λ_Λ)(Λ_Λ  )
 (____*_)(______)..
       chut.....!chut
chut...
   hjx Ngaj wa'

        .-=-._.-=-.
    n ". 3/ o"  ." I
          " ._. "

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69132 gửi ????
Tải ngay

Sms doc dao 7 :

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69136 gửi ????
Tải ngay

Sms doc dao 8 :

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69138 gửi ????
Tải ngay

Sms doc dao 9 :

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69142 gửi ????
Tải ngay

Sms doc dao 10 :

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69146 gửi ????
Tải ngay

Sms doc dao 11 :

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69148 gửi ????
Tải ngay

Sms doc dao 12 :

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69152 gửi ????
Tải ngayXem thêm:
Tin nhan chuc mung nam moi 2015 đẹp nhất
Tin nhan chuc mung sinh nhat
Tin nhan sap nguon may
Tin nhan tinh yeu
Tin nhan chuc ngu ngon
Sms tinh yeu hay
Tin nhan xep hinh

Chuyên mục:

Tin nhan doc dao, sms doc daoQuan Tâm nhiều :
* Trang Chủ

Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng

Liên hệ: wapm4u@gmail.com
Powered by QuangNinhWap.Com
95112407