✪ Chào bạn đã ghé thăm QuangNinhWap.Com! Hãy lưu lại trang và giới thiệu website hay này cho bạn bè nhé! ♥
QuangNinhWap.Com
Wap Mobile Portal

Gia o dat avatar, bảng giá 48 ô đất game avatar chi tiết nhất

Giá nâng cấp farm avatar, giá tất cả 48 ô đất Avatar năm 2013 của TeaMobi có giá như sau:

Cập nhật: 16/07/2013

Xem hình gia o dat avatar
Gia o dat avatar :
Ô đất 7: 10800
Ô đất 8: 14700
Ô đất 9: 19200
Ô đất 10: 24300
Ô đất 11: 30000
Ô đất 12: 36300
Ô đất 13: 43200
Ô đất 14: 50700
Ô đất 15: 58800
Ô đất 16: 67500
Ô đất 17: 76800
Ô đất 18: 86700
Ô đất 19: 97200
Ô đất 20: 108300
Ô đất 21: 120000
Ô đất 22: 132300
Ô đất 23: 145200
Ô đất 24: 158700
Ô đất 25: 172800
Ô đất 26: 187500
Ô đất 27: 202800
Ô đất 28: 212300
Ô đất 29: 235200
Ô đất 30: 252300
Ô đất 31: 270000
Ô đất 32: 288300
Ô đất 33: 307200
Ô đất 34: 326700
Ô đất 35: 364800
Ô đất 36: 367500
Ô đất 37: 388800
Ô đất 38: 410700
Ô đất 39: 433200
Ô đất 40: 456300
Ô đất 41: 480000
Ô đất 42: 504300
Ô đất 43: 529200
Ô đất 44: 554700
Ô đất 45: 580800
Ô đất 46: 607500
Ô đất 47: 634800
Ô đất 48: 662700
Ô đất 49: 691200 xu (691
lượng)
Ô đất 50: 720300 xu (720
lượng)
Ô đất 51: 750000 xu (750
lượng)
Ô đất 52: 780300 xu (780
lượng)
Ô đất 53: 811200 xu (811
lượng)
Ô đất 54: 842700 xu (842
lượng)
Ô đất 55: 874800 xu (874
lượng)
Ô đất 56: 907500 xu (907
lượng)
Ô đất 57: 940800 xu (940
lượng)
Ô đất 58: 974700 xu (974
lượng)
Ô đất 59: 1009200 xu (1009
lượng)
Ô đất 60: 1044300 xu (1044
lượng)


Giá mở rộng chuồng trại avarta:
1:20k
2:80k
3:160k
4:320k
5:500k
6:720k
7:980k
8:1.280.000 xu
9:2.000.000 xu

Giá nâng cấp ao cá avatar:
Đơn vị 3: 50.000 xu
Đơn vị 4: 200.000 xu
Đơn vị 5: 450.000 xu
Đơn vị 6: 800.000 xu
Đơn vị 7: 1.250.000 xu
Đơn vị 8: 1.800.000 xu
Đơn vị 9: 2.450.000 xu
Đơn vị 10: 3.200.000 xu

Giá nâng cấp rương avatar :
Cấp 2: 50.000 xu
Cấp 3: 100.000 xu
Cấp 4: 150.000 xu
Cấp 5: 50 lượng
Cấp 6: 100 lượng

Giá Nâng cấp Bang Hội Avatar :
Cấp 1: 1500 Lượng
Cấp 2: 1 Triệu xu+100 Lượng
Cấp 3: 2 Triệu xu+200 Lượng
Cấp 4: 3 Triệu xu+300 Lượng
Cấp 5: 4 Triệu xu+400 Lượng
Cấp 6: 5 Triệu xu+500 Lượng
Cấp 7: 6 Triệu xu+600 Lượng
Cấp 8: 7 Triệu xu+700 Lượng
Cấp 9: 8 Triệu xu+800 Lượng
Cấp 10: 9 Triệu xu+900 Lượng
Cấp 11: 10 Triệu xu+1000 Lượng
Cấp 12: 11 Triệu xu+1100 Lượng
Cấp 13: 12 Triệu xu+1200 Lượng
Cấp 14: 13 Triệu xu+1300 Lượng
Cấp 15: 14 Triệu xu+1400 Lượng
Cấp 16: 15 Triệu xu+1500 Lượng

xem thêm:
Tai avatar moi nhat
Avatar Auto Farm, Avatar X2

Chuyên mục:

Gia o dat avatar

Gia o dat game avatar

Quan Tâm nhiều :
* Trang Chủ

Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng

Liên hệ: wapm4u@gmail.com
Powered by QuangNinhWap.Com
95112407