Tin nhắn sô' 55 :
l""\l""l
l_l\_lgốk ơi !!!
§
l""l/""/
l_l\_\hôg được
§
l""l/""/
l_l\_\hóc!
§
l""\l""l
l_l\_lghe chưa.mạh mẽ lên !
 ^^~

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69208 gửi ????

Tin nhắn sô' 56 :
.+""+.
Il
'+,,,,+'ậu.

l'*'l
l.*.l
l.*.l,,,,,,,,,,À

l'*'l\\  l'*'l
l.*.l \\ l.*.l
l.*.l  \\l.*.lgười tớ yêu nhất!

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69210 gửi ????

Tin nhắn sô' 57 :
l""""""-.      \\       l"""\"""l
l      P_.' l"""l_l"""l l          l
l__l         '-.___.-'  l__\__l

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69212 gửi 6622

Tin nhắn sô' 58 :
Ko dc đâu
   .+*"*+.
 ((
   "+.              //
         "+.      .+**+.     O
             ))((          ))  lll
  '*+++"         *+.+*      lll Ạ ;-)

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69214 gửi ????

Tin nhắn sô' 59 :
      ,+"*"+,+"*"+,
   ".,:i love you:,."
          "*+.+*"
,_!..!___,      ,___!..!_,
/'\_____\       /_____/'\
l_l_"_l"l."_l.l_".l"l_"_l_l

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69216 gửi ????

Tin nhắn sô' 60 :
    O * O        O *  O
O          * O *           O
 O                           O
   * O                 O *
            *   O   *

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69218 gửi 6522Tin nhắn sô' 61 :
         ()
        I"'I
        I_I
 .-**-.,.-**-.
+    LoVe    +
    " - .,. - "
    !""!. .!""!
     i   .U.   i
      '------'

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69220 gửi ????

Tin nhắn sô' 62 :
   O,,
    .*.
    .*.*.
    .*.*.*.
  ,:=:=:=:=:,
  (     ^ , ^    )
 (,,,,)***(,,,,)
      ("")  ("")      !!!

Để tải tin nhắn trên soạn tin:
SMS 69222 gửi ????

Tin nhắn sô' 63 :
。、★、•、、、
、 tinh yeu 、 ☆
、•\hanh phuc
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\ 。
....|画_画|_'|☆。
↑-↑-↑_↑-↑-↑
Va hay nho ve anh


xem thêm:
Tin nhan chuc mung nam moi 2020
Tin nhan chuc tet 2020

Quan Tâm nhiều :
* Trang Chủ

Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng

Liên hệ: wapm4u@gmail.com
Powered by QuangNinhWap.Com
95122407