✪ Chào bạn đã ghé thăm QuangNinhWap.Com! Hãy lưu lại trang và giới thiệu website hay này cho bạn bè nhé! ♥
QuangNinhWap.Com
Wap Mobile Portal
Huong dan cach tao file list tren Xtgem

File list rất tiện dụng cho làm wap trên Xtgem,nó giúp ta giảm được nhiều công sức khi xây dựng wapsite.
Demo File list:
File list Game:
http://campha1.wap.sh/game-viet-hoa
File list hình ảnh: http://campha1.wap.sh/anh-girl-xinh

Hướng dẫn tạo file list game như ví dụ trên:
Đầu tiên bạn tạo ra 1 thư mục,ví dụ tên là: game-viet-hoa (tạo thư mục chứ ko phải tạo tập tin nhé) .
Trong thư mục game-viet-hoa bạn tạo 1 thư mục tên là files, thư mục này bạn sẽ upload các games (hoặc hình ảnh) vào đó.
Trong thư mục game-viet-hoa bạn tạo thêm 1 tập tin là index,trong index bạn dán vào code file list sau vào:

<xt:filelist sort_type="updated" sort_dir="desc" per_page="40" folder="/game-viet-hoa/files" template="&lt;div class=&quot;top&quot;&gt;&lt;font color=&quot;red&quot;&gt;• &lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;.file_url.&quot;&gt;.file_name.&lt;/a&gt; (.file_size.)&lt;/div&gt;" />

Trong code file list trên bạn có thể thay đổi các thông số sau:
sort_type="updated" : đoạn code này quy định thứ tự sắp xếp các file của bạn theo:
- updated - Sửa lần cuối
- size - Dung lượng
- type - định dạng
sort_dir="desc" : "desc" bạn có thể sửa thành:
- asc - Từ trên xuống
- desc - Từ dưới lên
per_page="40" : khi bạn up nhiều file lên thì bạn sẽ muốn chia đều các file trên nhiều trang,nếu bạn muốn trên 1 trang có 10 game thì bạn để:
per_page="10"
folder="/game-viet-hoa/files" : cái này quy định file list của bạn lấy nguồn games từ thư mục tập tin nào.

Các thông số sau bạn có thể giữ nguyên.

Hướng dẫn tạo file list ảnh như ví dụ trên:
Để tạo file list ảnh thì bạn làm tương tự như trên,nhưng dùng code sau để chèn vào index :

<xt:filelist sort_type="name" sort_dir="updated" per_page="10" folder="/anh-girl-xinh/imgs" template="&lt;div class=&quot;top1&quot;&gt;&lt;div class=&quot;top&quot;&gt;&lt;img src='.file_url.' alt=&quot;anh-girl-xinh&quot; width='350px'/ &gt;&lt;br/&gt;Định dạng: .file_mime.&lt;br/&gt;&lt;a href=&quot;.file_url.&quot;&gt;- Tải về máy&lt;/a&gt; (.file_size.)&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;" />

Trên đây là bài hướng dẫn cơ bản giúp bạn có thể tạo được những file list đơn giản trên Xtgem.
Quan Tâm nhiều :
* Trang Chủ

Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng

Liên hệ: wapm4u@gmail.com
Powered by QuangNinhWap.Com
95112407