✪ Chào bạn đã ghé thăm QuangNinhWap.Com! Hãy lưu lại trang và giới thiệu website hay này cho bạn bè nhé! ♥
QuangNinhWap.Com
Wap Mobile Portal

Cách làm ma trận trên máy tính Casio, Ma tran may tinh

1.Ma trận
Bước 1:mode ~> 2 ~> 9 ~> m+ đến n=80
Bước 2:ấn nút lên ~> ấn 1313131... đến full màn hỳnh.[
Bước 3:âns = 2 ~> ấn 0,1 ~> del 2 cái ~>rồi delheeset mấy số 131313... đến mấy số 0000 ( đừng del số 3311 nhá)
Bước 4: ấn sin tan sin tan.... quài cho đến ma trận xuất hiện ^^


2.Ma trận con heo
-nhấn mode 3 1
- nhấn 1, sau đó nhấn lien tiếp M+ cho đến khi màn hình hiện n=40, nhấn M+ 2 lần nữa.
- nhấn 2 chọn ESC, ấn ^( mũi tên lên) rồi ấn 3030… cho đến khi màn hình đầy.
- nhấn = 2 lần, nhấn 0 1. Màn hình hiện syntax ERROR,… , không cần quan tâm chữ này.
-nhấn < nhiều lần để con trỏ đứng cạnh số 3( không được để con trỏ vào số 3). Sau đó nhấn shift del , rồi nhấn del để xoá hết 3030..
-khi xoá hết 3030.., nhấn del lần nữa. Rồi nhấn del 9 bốn lần. Sau đó nhấn shift del.
- nhấn từ 1-9 bốn lần, sau đó nhấn > nhiều lần cho đến chỗ con trỏ ở dấu phân số(VD: mp)
- nhấn alpha hyp . nCr . shift nCr ( giữa các chữ có dấu chấm) làm như thế 5 lần.
- sau đó nhấn > nhiều lần để cho con trỏ ở giưa hai chữ log xor . sau đó ấn dấu nhân.
- nhấn shift del 9. giữ số 8 rồi ấn AC nhiều lần sẽ hiện ra đàn lợn chạy.


3. Ma trận bò cạp
-Gần giống cách làm lợn chạy , khác ở chỗ thay từ 1-9 thành ABCDeFXYM( e ấn bằng phím alpha+In), Thay ấn 8 nhiều lần bằng ấn x bình phương nhièu lần

4. Ma trận I Love you (hot)
Mode 2 lần chọn Reg (2) ấn nút sang chọn Quad (3).
Ấn 1 rùi ấn '=' rùi ấn M+ 42 lần rùi ấn 2
Chọn nút lên cho ra chữ Freq40= rùi ấn 13131313 đến hết sau đó ấn = rồi ấn số 0 tiếp đến sô1
Ấn 1 lần nút sang rùi AC.tiếp tục ấn nút lên rùi ấn 3030303 cho đến hết rùi ấn = rồi lại ấn số 0 tiếp đến số 1. có thể nó hiện ra Math Error hay Stack Error or Syntac Error thì mặc kệ việc tiếp theo là ấn nút sang trái.
Ấn nút sang trái lùi về đền sát đít số 03 ( nhớ là chỉ đứng sau số 0303 nếu ko sẽ hỏng)
ân Shift+del rùi del về đến hết, sau khi del hết rùi thì tiếp tục nhấn del 4 lần ( nhớ chỉ 4 lần )
ấn Shift+del bắt đầu bước viết chữ : ấn '' . '' , alpha '' (-)'' ( tức là chữ a),ấn shift ''1'' chọn 3 để có chữ n ,tiếp đó ấn Const 06 để có chữ h, lại ấn '' . '', alpha '' , '' tức là chữ Y, ấn shift '' In '' để có chữ e, rùi const 17 để có chữ u.
Lại '' . '', lại ấn shift '' In '' để có chữ e, rùi alpha '' M +'' để có chữ M. tiếp đó các bạn chỉ việc nhấn ''.'' rùi shilf ''x''(chữ P) ấy cho đến hết ( tức là ko viết dc nữa ấy ).
Sau khi viết hết rùi ấn sang trái cho đến hết ( lui về dấu chấm đầu tiên ấy ) . Cuối cùng ấn Shift + Del + 8.OK


5. 101 kiểu ma trận ( HOT) ''mỳnh làm oy đỉnh lắm'' thick ấn cái gì cũng ra ma trận''
B1: Ấn mode chọn SD, sau đó ấn 9M+ đến 42 lần,ấn tiếp 2 và sau đó ấn nút lên nhấn 303030...3 đến hết được thì thôi.
B2:Ấn = = tiếp ấn 0 1 và ấn nút qua trái đến khi tới sát số 3( cách làm như ma trận bình thường), ấn tiếp shift del để hiện dấu nhấy(chèn) sau đó nhấn del để xóa hết 303030...3 đó đi. Khi xóa hết, màng hình lúc này trắng ko còn các số 3030 nữa. Bây giờ bạn ấn thêm một lần del nữa, bây giờ màng hình hiện lên các kí tự khác nhau như: mpmp.v..v...Mặc kệ bạn ko cần để ý tới, bạn ấn shift del để tắt dấu nhấy di và nhập đoạn mã shift nCr .nCr. nCr. ( để ra P.C.C.) đến khi thấy chữ log xornm thì bạn vào giữa chỗ trống của 2 kí tự đó và chèn số 0 vào.
B3: Lúc này, bạn chỉ việc lui về ban đầu đến hết được thì thôi, ấn shift del để hiện dấu nhấy và ấn del del 9. Xong phần I.
B4: Bạn ấn nút ON hoặc nút AC để tắt ma trận đi, tiếp bạn ấn nút lên và ấn 5 rùi ấn = = và sau đó ấn 0 1. Lúc này bạn ấn del del, màng hình hiện lên : : : P.C.C.P..bạn ấn nút qua trái tới đầu 2 dấu : ( bước này quan trọng, nếu bạn thấy có ba dấu hai chấm thì lui 3 lần, còn hai dấu chấm thì lui 2 lần. Chú ý : phải tới chỗ dấu hai chấm đầu tiên rồi mới lui và ko nên lui quá, nếu lui quá thì bạn sẽ làm lại từ đầu đấy) và Ấn shift nCr. nCr.nCr. cứ như thế đến hết được thì thôi.
B5: Sau khi ấn như trên thì bạn ấn nút tới sẽ thấy log xornm thì chèn số 0 vào, bạn ấn lui về đến hết được và bạn ấn nút shift del và del del 9, màng hình lúc này hiện lên cho bạn chọn, bạn ấn 0 1 rùi ấn shift del để tắt dấu nháy , chèn bất kì kí tự nào bạn muốn( vd: 1,2,3,4...Ans hay sin v...v....) cứ mỗi kí tự là mỗi kiểu khác nhau và cuối cùng bạn ấn shift del del del 9. Xong bây giờ bạn có chạy bất kì kiểu kí tự nào bạn muốn. Mình còn biết nhùi thứ nữa

6.Ma trận tên bay
1. Từ bước 1 đến bước 8 của ma trận mới.
2. DEL 3 lần
3. ALPHA - C -chấm... cho đến hết (không xóa kí tự lạ)
4. AC
5. Làm từ bước 1 đến bước 5 của ma trận mới.
6. ANS, =, AC
7. 99 =
8. Lên 1 lần
9. Sang phải 1 lần
10. DEL 3 lần
11. SHIFT-DEL-9 (thật nhanh)

7. Ma trận lờ đờ
1. Bước 1 đến bước 6 của ma trận cấp 1
2. 9999 =
3. Lên 1 lần
4. Sang phải 1 lần
5. DEL 2 lần, lùi về đầu
6. ALPHA -C - chấm (2 lần)
7. C (đậm-nút nCr) - chấm
8. ALPHA-ln-chấm (hiện lên chữ e)
9. ALPHA-phẩy-chấm (hiện lên chữ Y)
10. Theo thứ tự C.C.C (đậm).e.Y.... cho đến hết (xóa các kí tự lạ). Kí tự cuối cùng phải là e
11. AC
12. 9.99999... (qua dấu chấm)E99 + 0.000000 (qua dấu +)9E99
13. =, AC
14. 9999, =
15. 9.9999... (qua dấu chấm)E99 + 8E89
16. =, AC, ANS, =, AC
17. 9999 =
18. Lên 1 lần
19. Sang phải 1 lần
20. Sang phải, tìm đến số 9 trong "E89"
21. Nhấn DEL vài lần
22. Lùi về đầu (sang trái) đến chỗ dấu 2 chấm
23. SHIFT-DEL
24. Nhấn dấu trừ liên tục cho đến khi ma trận hình thành


8.Ma trận bay
1/MODE >REG >LIN
2/S , (dấu phẩy cạnh nút M+ ) 9 M+ 26 lần
3/9 M+
4/ 3030303030....03 = AC
5/^(Freq27= ) Ans = = 0 1 < < < < để con trỏ ngay sau chữ s của chữ Ans Ấn S DEL DEL DEL S DEL
6/Ấn tổ hộp phím trong dấu ngoặc kép 17 lần {C.P.).} không được sai một chút nào nếu ấn sai quay lại sửa không được DEL
7/Ấn log ln liên tục tới khi không ấn được
8/< < đưa con trỏ về đầu tiên DEL DEL DEL DEL DEL DEL S DEL 9
Chú ý :Có thể thay log ln bằng + - hoặc sin cos ..v.v.
{C.P.).}có C tổ hợp P chỉnh hợp và dấu )
6'/Ấn tổ hợp 12kí tự bất kì ví dụ 012345678910 hoặc XYMXYMXYMXYM hoặc 109876543210 .v..v
7'/Ấn tổ hộp phím trong dấu ngoặc kép 18 lần {C.P.).} không được sai một chút nào nếu ấn sai quay lại sửa không được DEL
8'/ Như 8/

Chúc các bạn thành công! : )

Xem thêm:
Cách khóa máy tính fx-570es

Tag: cach lam ma tran tren may tinh casio,cach lam ma tran tren may tinh fx500,cach lam ma tran tren may tinh casio fx500ms,cach lam ma tran tren may tinh bo tui,cach lam ma tran tren may tinh fx570es,cách làm ma trận trên máy tính casio 570ms

Quan Tâm nhiều :
* Trang Chủ

Giới thiệu | Điều khoản | Chính sách | Sử dụng

Liên hệ: wapm4u@gmail.com
Powered by QuangNinhWap.Com
95122407