Tải về hình nền chữ lồng:
Kết quả cho {_$me}{_$you}:

{_$me}_{_$you}

Tải về {_$me}♥{_$you}
( Kích thước gốc to hơn)
------------------
Tai hinh nen chu long khac